Тел02 962 5964Имейлinfo@copylink.bgАдресбул. "Черни връх" №71а, ет. 2 1407 София, България

Обучения по ЗБУТ


Обучения по ЗБУТОбученията на служителите по безопасни условия на труд в работна среда са задължителни при постъпване на ново работно място.

Екипът на Copylink.bg е добре запознат с нужните умения за запазване на безопасността в работа сред и провежда обучения за служители, подходящи за всеки бизнес.

Провеждането на обучения за безопасни условия на труд имат за цел да помогнат на служителите да разберат и да следват мерките и правилата за безопасност в работна среда.

Знанието и правилното прилагане на правилата за безопасност минимизира риска от инциденти и заболявания провокирани от работната среда.

Как можем да ви бъдем полезни

В портфолиото ни са включени провеждане на следните квалифицирани обучения:

 • Обучение на електротехническия и неелектротехническия персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност, съгл. Правилник по безопасност при работа с електрообзавеждане с напрежение до 1000 волта.
 • Извършване на квалифицирано обучение на електротехническия и неелектротехническия персонал за проверка на знанията, съгл. Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
 • Извършване на квалифицирано обучение на електротехническия и неелектротехническия персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност, съгл. Правилник по безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
 • Извършване на квалифицирано обучение на неелектротехническия персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по безопасност, съгл. Правилник по безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
 • Извършване на квалифицирано обучение на длъжностните лица, определени за управление и координация на професионалните рискове, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и Наредба № 4 от 03. 11. 1998 год.
 • Извършване на квалифицирано обучение на представителите на Комитет или Група по условия на труд, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 03. 11. 1998 год. на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.
 • Извършване на обучение по правилата за прилагане на първа долекарска помощ.

Формати на обученията

Обученията за безопасни работни условия се провеждат в няколко формата. Единият от тях е присъствено в нашите зали или на място във вашето предприятие. Обученията включват лекции, дискусии и практична част.

Предлагаме и онлайн обучения. Те се провеждат в интерактивни платформи. Включват видеолекции, тестове и виртуални упражнения. Има вариант и за комбинация между двете форми, което предлага максимална гъвкавост.

Какви са предимствата на обученията за безопасни условия на труд от Copylink.bg

Услугите, които предлагаме се провеждат от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит. Програмите са адаптирани според специфичните нужди и условия на труд на вашето предприятие.

Обученията са с практическа насоченост и се фокусират върху реални казуси и практическо приложение на знанията.

След успешно завършване на обучението, участниците получават сертификати, удостоверяващи придобитите знания и умения.

Свържете се с нас чрез контактите в нашия сайт, за да обсъдим вашите нужди и да организираме провеждането на обученията по удобен за вас начин.


 • Какви документи са необходими за участие в обучение по безопасни условия на труд?
 • Как се измерва ефективността на обученията по безопасни условия на труд?
 • Има ли изисквания за минимален брой участници в обученията по безопасни условия на труд?
 • Каква е продължителността на обученията по безопасни условия на труд?
Какви документи са необходими за участие в обучение по безопасни условия на труд?

За участие в обучение по безопасни условия на труд обикновено са необходими документи, удостоверяващи самоличността на участника, както и документи, свързани с неговата трудова позиция и отговорности в предприятието.

Как се измерва ефективността на обученията по безопасни условия на труд?

Ефективността на обученията по безопасни условия на труд се измерва чрез различни методи като тестове за знания, оценки на практическите умения и обратна връзка от участниците. Често се проследяват и дългосрочните резултати като намаляване на инцидентите и подобряване на безопасността в работната среда.

Има ли изисквания за минимален брой участници в обученията по безопасни условия на труд?

Изискванията за минимален брой участници в обученията по безопасни условия на труд могат да варират в зависимост от доставчика на обучението. Обикновено се препоръчва група от поне няколко души, за да се осигури интерактивност и ефективност на обучението.

Каква е продължителността на обученията по безопасни условия на труд?

Продължителността на обученията по безопасни условия на труд може да варира в зависимост от конкретния курс и специфичните нужди на бизнеса. Обикновено обученията могат да траят от няколко часа до няколко дни.


Търсите професионална услуга за служба за трудова медицина?
За връзка с CopyLink
Служба по трудова медицина - CopyLink.bg
ISO лого

2011 - 2024 © Всички права запазени "КОПИЛИНК" ЕООД