Тел02 962 5964Имейлinfo@copylink.bgАдресбул. "Черни връх" №71а, ет. 2 1407 София, България

За Нас


Копилинк ЕООД е основана през 1991 година и когато стартира е специализирана в продажба и сервиз на Офис Техника и Консумативи. През годините тя завоюва и утвърждава своите стабилни пазарни позиции, предлагайки на своите клиенти перфектно търговско и сервизно обслужване и качествена офис техника от световноизвестни марки.

През 2000 година Копилинк ЕООД създава и Служба по Трудова Медицина, регистрирана в Министерство на здравеопазването под N: 92 от 18.02.2000 година, която вече над 10 години успешно сътрудничи със своите клиенти. За да отговори на потребностите на своите партньори, осигурявайки им комплексност на предлаганите услуги ,

Копилинк ЕООД изгражда Орган за Контрол от вида “C”, който работи в областта на контрол физичните и химичните фактори на средата и контрол на електрически уредби и съоръжения. Органът за контрол работи по документирана система по качеството, разработена на базата на БДС EN ISO/IEC 17020:2005. Днес, Копилинк ЕООД, въпреки дългогодишния си опит в бранша, е адаптивна и иновативна компания, която постоянно се стреми да предлага на своите клиенти нови решения в бизнеса.

Фирмата има изградена търговско-сервизна мрежа, която напълно покрива територията на Република България. Сервизните инженери на Копилинк ЕООД са с квалификация, придобита след фирмени курсове на обучение в центовете на TOSHIBA, SHARP, KONICA MINOLTA, BROTHER и други. През Април 2000 година Копилинк ЕООД сертифицира системата си за контрол на качеството на своята дейност по международния стандарт ISO9002, а през 2003 година – ISO9001:2008.


  • Какви са основните функции на службата по трудова медицина в Копилинк ЕООД?
  • Какви специалисти работят в службата по трудова медицина на Копилинк ЕООД?
  • Каква е процедурата за оценка на риска на работното място?
  • Как се организират медицинските прегледи за служителите?
Какви са основните функции на службата по трудова медицина в Копилинк ЕООД?

Основните функции на службата по трудова медицина включват оценка на рисковете за здравето и безопасността, разработване на програми за безопасност, организиране на медицински прегледи и контрол и инспекция на работните места

Какви специалисти работят в службата по трудова медицина на Копилинк ЕООД?

В службата по трудова медицина на Копилинк ЕООД работят лекари със специализации в трудова медицина, хигиена на труда и професионални болести, както и инженери, физици и икономисти с необходимото образование и практически опит.

Каква е процедурата за оценка на риска на работното място?

Процедурата за оценка на риска включва инвентаризация на съществуващите условия на труд, идентифициране на потенциалните рискове, анализ на въздействието им върху здравето на служителите и предлагане на мерки за тяхното намаляване или елиминиране.

Как се организират медицинските прегледи за служителите?

Медицинските прегледи за служителите се организират според спецификата на работата и законовите изисквания. Те включват регулярни прегледи с цел ранно откриване на здравословни проблеми и заболявания, свързани с условията на труд.


Служба по трудова медицина - CopyLink.bg
ISO лого

2011 - 2024 © Всички права запазени "КОПИЛИНК" ЕООД