Тел02 962 5964Имейлinfo@copylink.bgАдресбул. "Черни връх" №71а, ет. 2 1407 София, България

Политика за поверителност


Фирма „Копилинк“ ЕООД (наричана по-долу „Компанията“) е ангажирана с осигуряването на защита на личните данни на своите клиенти, служители и партньори.

Тази политика за поверителност описва как събираме, използваме, съхраняваме и защитаваме личната информация, която ни предоставяте. Спазваме всички законови и регулаторни изисквания за защита на личните данни.

Събиране на лична информация

Събираме лична информация по няколко начина, включително, но не само, когато:

 • Вие се регистрирате на нашия уебсайт или използвате нашите онлайн услуги.
 • Вие правите поръчка или заявка за наши продукти или услуги.
 • Вие участвате в наши промоции или проучвания.
 • Вие се свързвате с нас чрез електронна поща, телефон или други комуникационни средства.

Видове събрана информация

Може да събираме следните видове лична информация:

 • Идентификационни данни: име, адрес, телефонен номер, електронна поща.
 • Финансова информация: данни за плащане, банкови сметки, кредитни карти.
 • Информация за поръчки: история на поръчките, предпочитания, спецификации на продуктите.
 • Техническа информация: IP адреси, бисквитки, логове от сървъри.

Използване на лична информация

Използваме личната информация за:

 • Обработка на вашите поръчки и предоставяне на заявените продукти и услуги.
 • Поддържане на клиентски акаунти и управление на клиентски отношения.
 • Подобряване на нашите продукти и услуги чрез анализ на вашата обратна връзка и поведение.
 • Информиране за промоции, нови продукти и услуги, които може да представляват интерес за вас.
 • Спазване на законовите и регулаторни изисквания.

Съхранение на лична информация

Съхраняваме личната информация на сигурни сървъри и предприемаме всички необходими мерки за защита от неупълномощен достъп, промяна, разкриване или унищожаване на личните данни.

Личната информация се съхранява за период, необходим за изпълнение на целите, за които е събрана, освен ако законът не изисква по-дълъг период на съхранение.

Разкриване на лична информация

Компанията може да разкрива лична информация на трети страни само в следните случаи:

 • Когато имаме вашето изрично съгласие.
 • За да спазим законовите изисквания или да отговорим на законни запитвания от правоприлагащи органи.
 • За защита на правата, имуществото или безопасността на Компанията, нашите клиенти или други лица.

Права на субектите на данни

Вие имате следните права относно вашата лична информация:

 • Право на достъп: Имате право да получите информация за събраните данни за вас и как те се обработват.
 • Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на неточна или непълна лична информация.
 • Право на изтриване: Имате право да поискате изтриване на вашите лични данни при определени условия.
 • Право на ограничаване на обработката: Имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни при определени условия.
 • Право на преносимост на данните: Имате право да получите вашите лични данни в структуриран, общоприет формат и да ги прехвърлите на друг администратор.
 • Право на възражение: Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни при определени условия.

Промени в политиката за поверителност

Компанията си запазва правото да променя тази политика за поверителност по всяко време.

Промените ще бъдат публикувани на нашия уебсайт и ще влязат в сила от датата на публикуването им. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за актуализации.


Служба по трудова медицина - CopyLink.bg
ISO лого

2011 - 2024 © Всички права запазени "КОПИЛИНК" ЕООД